Plan dotyczy całej gminy, ale najpierw warto wspomnieć o inwestycjach dotyczących samego miasta Jeziorany. Planowana jest tu modernizacja wieży ciśnień i stacji uzdatniania wody, rozbudowa bazy lokalowej Ochotniczej Straży Pożarnej oraz budowa strażnicy. Poza tym w Jezioranach ma wreszcie powstać odpowiednie oświetlenie przy ul. Parchimowicza, Wolności, Kasztanowej i na parkingu przy ul. Kopernika.

Kontynuowana będzie również budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Teren zostanie utwardzony, powstaną boksy. Kolejną inwestycją jest budowa schodów na działce nr 264 w celu połączenia Budynku A z budynkami B, C i D oraz z Halą Sportową i Orlikiem. Planowana jest również budowa parkingu koło stadionu miejskiego w Jezioranach na działce gminnej 348/3.

Powyżej wymienione inwestycje dotyczą miejscowości Jeziorany.

Budowa oczyszczalni ścieków
Natomiast na terenie całej gminy zaplanowano jeszcze wiele innych zmian: budowę oczyszczalni ścieków we Frankowie i Radostowie oraz modernizacje i przebudowy wielu dróg, które obejmą: ul. 1 Maja na odcinku 1500 m2; ulicy Dworcowej na odcinku 1900 m2; modernizację drogi gruntowej Polkajmy – Bartniki (8500 m2), drogi gruntowej Kikity – Tejstymy do zabudowań nr 30 (7200 m2), drogi gruntowej Potryty – Wilkiejmy – Ustnik oraz utwardzenie terenu na działce nr 349 przy ul. 1 Maja oraz ul. Wąskiej i Głowackiego.

/ Fot. Pixabay / CC0